worldmap white

De-stabling og plassering av lokk for plastbeholdere

De-stabling og plassering av lokk for plastbeholdere

Elten leverte en høyhastighets avstabler og plassering av lokk for plastbeholdere i farmasøytisk industri. Stabler med lokk kommer inn i Elten-maskinen.

Avstabling av lokk for plastbeholdere

Griper tar det nest siste lokket og løfter resten av stabelen. Det nederste lokket løsner og transporteres ut av avstableren. Lokket skyves sidelengs og plasseres for lasteposisjonen.

Plassering av lokk på plastbeholdere

En lastet plastbeholder kommer inn i maskinen og plasseres i lasteposisjon. Maskinen vil skyve lokket på plastbeholderen. Plastbeholderen med lokk kontrolleres og, etter vellykket inspeksjon, flyttes ut av Elten-maskinen.

Spesifikasjoner:

  • Kapasitet på 700 lokk i timen.
  • Maksimal vekt per lastet plastbeholder er 15 kg.
  • To forskjellige typer plastbeholdere.
  • Sikkerhetsmålinger er inkludert.

Oversikt

Produkter og løsninger

Mer informasjon om våre produkter og løsninger.

Utsikt

Elten Logistic Systems: 7 grunner

 

Standardløsninger

 

Robust design

 

Ergonomisk og trygg

 

Høy kapasitet og pålitelighet

 

Langsiktig visjon

 

Lave eierkostnader

 

24/7 tilgjengelighet

Eksempler
Produkter
Prosjekter

Elten Logistic Systems: 7 grunner

 

Standardløsninger

 

Robust design

 

Ergonomisk og trygg

 

Høy kapasitet og pålitelighet

 

Langsiktig visjon

 

Lave eierkostnader

 

24/7 tilgjengelighet

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss
Distribusjon
Worldmap
Informasjon

Vil du vite mer om Elten?

Legg igjen dine opplysninger, for vi svarer gjerne på alle dine spørsmål.

Elten Logistic Systems | Norsk | Norwegian