worldmap white

Manuell palleteringsarbeidsstasjon

Manuell palleteringsarbeidsstasjon

Elten leverte flere manuelle palleteringsarbeidsstasjoner på mesaninnivå for vår klient i Norge.

Håndteringsprosessen

En tom pall løftes. Under løfting kan operatøren fortsette å jobbe ved å danne det første laget på toppen av lasteplaten. Når den tomme pallen er på plass, trekkes lasteplaten tilbake og det første laget faller på den tomme pallen. Nå kan operatøren fortsette å laste det andre laget direkte på pallen.

Etter å ha fullført lastingen av pallen, lukker operatøren lasteplaten og fortsetter med det første laget av en ny pall. I mellomtiden senkes den lastede pallen, pakkes automatisk og transporteres nedstrøms, klar til å sendes til butikken.

 

Spesifikasjoner:

  • Ergonomisk måte å laste på.
  • Sikkerhetstiltak inkludert.\
  • Automatisk pakking under transport nedover.
  • Høy gjennomstrømning.

Oversikt

Produkter og løsninger

Mer informasjon om våre produkter og løsninger.

Utsikt

Elten Logistic Systems: 7 grunner

 

Standardløsninger

 

Robust design

 

Ergonomisk og trygg

 

Høy kapasitet og pålitelighet

 

Langsiktig visjon

 

Lave eierkostnader

 

24/7 tilgjengelighet

Eksempler
Produkter
Prosjekter

Elten Logistic Systems: 7 grunner

 

Standardløsninger

 

Robust design

 

Ergonomisk og trygg

 

Høy kapasitet og pålitelighet

 

Langsiktig visjon

 

Lave eierkostnader

 

24/7 tilgjengelighet

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss
Distribusjon
Worldmap
Informasjon

Vil du vite mer om Elten?

Legg igjen dine opplysninger, for vi svarer gjerne på alle dine spørsmål.

Elten Logistic Systems | Norsk | Norwegian