worldmap white

Trillebårtransport system i sør-Frankrike

Trillebårtransport system i sør-Frankrike

For en sorteringspesialist i sør-Frankrike leverte Elten to Eltrack-systemer med en lengde på 80 meter per spor.

Arbeidsplassoptimalisering

For å optimalisere gulvplass og forkorte avstander for operatører er Eltracks plassert under sorteringsmaskinen.

Enkelte tomme trillebårer mates inn i Eltrack med dreiehjul foran av en operatør via bakkenivå. Når det er plass, vil den første delen av Eltrack transportere den tomme trillebåren inn i systemet, og inntaksposisjonen vil igjen være ledig for å plassere den neste tomme trillebåren.

Den første delen av Eltrack kan brukes til oppsamling ved å endre vinkelen på transportpallene.

Den andre delen av Eltrack vil transportere trillebårene til utgangen. Ved utgangen er den siste tomme trillebåren plassert av en stopper for å forhindre at trillebårer ruller på gangveien ved enden av Eltrack.

Når den siste trillebåren er på plass, vil et grønt lys vises for operatøren. Nå er det trygt å ta ut den siste tomme trillebåren manuelt via bakkenivå av operatøren.

Spesifikasjoner per Eltrack System:

  • Kapasitet på 250 trillebårer per time (inngang/utgang)
  • Bufferkapasitet for 69 trillebårer
  • Akkumulert løsning
  • Hydrauliske drivverk. Sikkerhet
  • Målinger er inkludert

Oversikt

Produkter og løsninger

Mer informasjon om våre produkter og løsninger.

Utsikt

Elten Logistic Systems: 7 grunner

 

Standardløsninger

 

Robust design

 

Ergonomisk og trygg

 

Høy kapasitet og pålitelighet

 

Langsiktig visjon

 

Lave eierkostnader

 

24/7 tilgjengelighet

Eksempler
Produkter
Prosjekter

Elten Logistic Systems: 7 grunner

 

Standardløsninger

 

Robust design

 

Ergonomisk og trygg

 

Høy kapasitet og pålitelighet

 

Langsiktig visjon

 

Lave eierkostnader

 

24/7 tilgjengelighet

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss
Distribusjon
Worldmap
Informasjon

Vil du vite mer om Elten?

Legg igjen dine opplysninger, for vi svarer gjerne på alle dine spørsmål.

Elten Logistic Systems | Norsk | Norwegian